Ogłoszenia, informacje

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przedstawienie informacji na temat działalności i funkcjonowania Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
4. Przyjęcie protokołu z obrad LIII Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2023r.
5. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rzeczyca.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LIII/346/2023 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 marca 2023r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2023 roku”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 365, położonej w obrębie Rzeczyca.
9. Sprawozdanie z „Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022 dla gminy Rzeczyca”.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad LIV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (202304251104.pdf)202304251104.pdf Radosław Bernaciak380 kB652023-04-25 11:41
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2023_BZP 00056800_06_P.pdf)2023_BZP 00056800_06_P.pdf Justyna Kołodziejczyk52 kB682023-04-13 09:17
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2023_BZP 00056800_05_P.pdf)2023_BZP 00056800_05_P.pdf Justyna Kołodziejczyk48 kB562023-04-07 08:53
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie_nr_6-2023.pdf)Obwieszczenie_nr_6-2023.pdf Justyna Kołodziejczyk350 kB572023-04-07 08:07

Podkategorie