Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (hejna__gminy_rzeczyca_.mp3)Hejnał Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak901 kB7052012-10-31 14:39
OPIS HERBU GMINY „ŁABĘDŹ”

herb.gif Łabędź jest koloru białego z dziobem i nogami żółtymi. Głowa łabędzia i on sam są skierowane w prawo. Tło herbu jest koloru czerwonego i ma kształt tarczy. Nad tarczą umieszczona jest wstęga koloru czerwonego, na której widnieje napis
Rzeczyca „ Rzeczyca” w kolorze łabędzia.

REGULAMIN UŻYWANIA HERBU GMINY

1. Herb Gminy umieszczony jest na stałe:
-   na budynku stanowiącym siedzibę Rady Gminy, Urzędu Gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

-   w gabinecie Wójta Gminy, sali ślubów, sali obrad Sesji Rady Gminy.
2. Herb Gminy może być używany w ramach promocji Gminy. Herb może być używany także w innych celach za zgodą Wójta Gminy.
 
 
flaga.jpg OPIS FLAGI GMINY RZECZYCA

1. Flagą Gminy Rzeczyca jest prostokątny płat tkaniny w kolorze zielonym. W lewym górnym rogu flagi znajduje się herb Gminy, tj. biały łabędź na czerwonej tarczy.

2. Stosunek szerokości flagi do jej długości wynosi 2 : 3, a stosunek powierzchni herbu do powierzchni flagi wynosi 1 : 25.

REGULAMIN WYWIESZENIA FLAGI

1. Flagę Gminy Rzeczyca wywiesza się na stałe na budynku stanowiącym siedzibę Rady Gminy i Urzędu Gminy.

2. W miejscu i w dniu odbywania posiedzenia Sesji Rady Gminy.

3. Z okazji oficjalnych świąt, jak również uroczystości gminnych.

4.  W przypadku zgonu: radnego, pracownika Urzędu Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej, sołtysa - flagę gminną opuszcza się do połowy masztu.
 
OPIS SZTANDARU

1. Płatem Sztandaru jest tkanina o wymiarach 110 cm x 125 cm barwy czerwonej po stronie głównej a barwy zielonej po stronie odwrotnej. Jeden bok płata jest przymocowany do drzewca. Boki płata z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca są obszyte  złotą frędzlą szerokości  5 cm.

2.  Na stronie głównej płata sztandaru znajduje się wizerunek orła białego haftowany srebrnym szychem a korona, dziób i szpony haftowane złotym szychem. Nad godłem umieszczony jest łukiem napis „ RZECZPOSPOLITA POLSKA”  haftowany srebrnym szychem. Litery mają wysokość 10 cm.

3. Na stronie odwrotnej sztandaru pośrodku zarysowane są kontury granic Gminy Rzeczyca w kolorze brązowym. Tło obszaru Gminy jest białe, wewnątrz którego umieszczony jest herb Gminy – biały łabędź na czerwonej tarczy . 

U góry zamieszczony jest napis w linii  prostej  „ GMINA RZECZYCA” haftowany srebrnym szychem o wysokości 10 cm.

4. Głowica sztandaru, wykonana z białego metalu, składa się godła Rzeczypospolitej Polskiej, w którym wizerunek orła umieszczony jest w polu heraldycznym, podstawy w formie puszki oraz tulei mocującej głowicę do drzewca. Na przedniej ścianie podstawy, zgodnej ze stroną główną płata sztandaru umieszczona jest data  „ 1992”. Na ścianie tylnej podstawy znajduje się napis    „ RADA GMINY”.

5. Drzewce sztandaru o średnicy 4,5 cm i długości 250 cm jest wykonane z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone z tuleją  z metalu białego. Na drzewcu umieszcza się gwoździe honorowe w dniu wręczenia sztandaru. Na drzewcu mogą być umieszczane gwoździe pamiątkowe upamiętniające inne ważne wydarzenia.

sztandarg.jpg REGULAMIN UŻYWANIA - WYPROWADZANIA SZTANDARU  GMINY RZECZYCA

     1.     Decyzje o wyprowadzeniu sztandaru podejmuje Przewodniczący Rady Gminy lub  Wójt.

2.     Sztandar Rady Gminy jest wyprowadzany:

     a)     podczas trwania obrad Sesji Rady Gminy : roboczych – wystawiany jest do stojaka , podczas sesji uroczystych wyprowadzany jest przez poczet sztandarowy,

     sztandaro.jpgb)    podczas uroczystości państwowych, gminnych, kościelnych, gdzie istnieje potrzeba reprezentacji Gminy,

     c)    podczas uroczystości pogrzebowych radnych, byłych radnych oraz  pracowników Urzędu Gminy,

     d)    sztandar bierze udział w uroczystości zawarcia związku małżeńskiego radnych lub pracowników Urzędu Gminy na specjalne ich życzenie.

3.     Sztandar wyprowadzany jest przez poczet sztandarowy także podczas pierwszej Sesji po wyborach Rady Gminy, gdzie radni na sztandar składają ślubowanie oraz podczas Sesji zamykającej kadencję Rady Gminy, gdzie radni składają na sztandar podziękowanie.

4.     Ślubowanie na sztandar składa nowo wybrany Wójt.

5.     Pracownicy samorządowi odchodzący na rentę lub emeryturę mogą dokonywać pożegnania przy wyprowadzonym sztandarze przez poczet sztandarowy.

6.     Wyprowadzenia sztandaru dokonuje poczet sztandarowy składający się z radnych Rady Gminy lub pracowników Urzędu Gminy.