GMINA RZECZYCA

Rodzaj

Gmina wiejska

Województwo

łódzkie

Miejscowość

Rzeczyca

Adres

Urząd Gminy w Rzeczycy

97-220 Rzeczyca

ul. Tomaszowska 2

Kontakt

tel./fax (44) 710-51-11
           (44) 710-61-76
fax.      (44) 789-06-87

http://www.rzeczyca.pl

email: ug@rzeczyca.pl

Kierownictwo Urzędu

Wójt

Marek Kaźmierczyk

tel. (44) 710-51-11

 Zastępca Wójta
 Sekretarz Gminy

 Iwona Łuszcz-Krawczyk

 tel. (44) 710-51-11

Skarbnik Gminy

Grażyna Frączak

tel. (44) 710-61-76

Rada Gminy

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

tel. (44) 710-61-76


Nr konta Urzędu Gminy:
Rachunek dochodowy - 26 8985 0004 0020 0210 3961 0026
Podatki - 65 8985 0004 0020 0210 3961 0003
 
Odpady komunalne - 98 8985 0004 0020 0210 3961 0282  - obowiązuje od 1 stycznia 2020r.
Powiatowy Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Maz z/s w Inowłodzu Filia w Rzeczycy