Ogłoszenia, informacje

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz.10 00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy ul. Mościckiego 9

odbędzie się V Sesja Rady Gminy Rzeczyca

 

 

Porządek obrad :

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad IV sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 28 grudnia 2018 r.
  4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Rzeczyca.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/19/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad V Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

                                                                         Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                                               Leszek Kosiacki

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ogłoszenie o naborze.pdf)ogłoszenie o naborze.pdf Paulina Kobacka241 kB42019-01-15 15:37
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20190108124310961.pdf)ogłoszenie Radosław Bernaciak375 kB242019-01-08 14:00
Pobierz plik (klauzula informacyjna dla kandydata.pdf)klauzula informacyjna dla kandydata.pdf Radosław Bernaciak333 kB32019-01-08 14:01
Pobierz plik (Kwestionariusz_osobowy.pdf)Kwestionariusz_osobowy.pdf Radosław Bernaciak152 kB12019-01-08 14:01
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Oswiadczenie.docx)Oswiadczenie.docx Radosław Bernaciak14 kB02019-01-08 08:57

Informujemy, że zgodnie z art.11¹ pkt. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j.Dz.U.2018r.poz.2137 ze zm.) przedsiębiorcy prowadzący w 2018 roku sprzedaż napojów alkoholowych są zobowiązani do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w swoim punkcie sprzedaży w terminie do 31 stycznia 2019r.
Ponadto zgodnie z art. 11¹ pkt. 7 wyżej cytowanej ustawy należy wnieść opłatę za korzystanie z zezwoleń w trzech równych ratach w terminach:
I rata do 31 stycznia 2019 r.
II rata do 31 maja 2019r.
III rata do 30 września 2019 r.

Powyższe oświadczenia należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Rzeczycy. Dodatkowe informacje pod nr. tel. 44 710 51 11 w. 37
W załączeniu : Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018 (wraz z pouczeniem)

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (formularz konsultacji.docx)formularz konsultacji.docx Paulina Kobacka11 kB62019-01-04 15:28
Pobierz plik (projekt uchwały ws. zmiany statutów sołectw Gminy Rzeczyca.pdf)projekt uchwały ws. zmiany statutów sołectw Gminy Rzeczyca.pdf Paulina Kobacka108 kB62019-01-04 15:27
Pobierz plik (Zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji 04.01.2019.pdf)Zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji 04.01.2019.pdf Paulina Kobacka180 kB52019-01-04 15:27

Podkategorie