Ogłoszenia, informacje

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 28 marca 2024r. o godz. 8.30

w Sali Widowiskowej budynku administracyjnego

odbędzie się LXVI Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

 

Porządek obrad

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad LXV Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 lutego 2024r.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców inwestujących na terenie gminy Rzeczyca w ramach pomocy de minimis.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LVIII/388/2023 w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji ze środków pochodzących z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Rzeczyca.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2024 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXV/434/2024 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 lutego 2024r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzeczyca.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Policji.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Rzeczyca.
 13. Podjęcie sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy.
 14. Sprawozdanie Wójta Gminy Rzeczyca z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023 oraz potrzeby związane z realizacją zadań.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad LXVI Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

                                                                                Przewodniczący Rady Gminy                                                             

                                                                                                       

                                                                                          Leszek Kosiacki

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zmiana statutów sołeckich marzec.pdf)zmiana statutów sołeckich marzec.pdf Justyna Kołodziejczyk135 kB592024-03-20 14:45

Uwagi i opienie należy kierować drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub do osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Rzeczycy przy ul. Parkowej 1 do dnia 27 marca 2024r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika(2).docx)Karta_zgłoszenia_kandydata_na_ławnika(2).docx Justyna Kołodziejczyk48 kB112024-03-14 14:17
Pobierz plik (Lista osób zgłaszających -50(1).docx)Lista osób zgłaszających -50(1).docx Justyna Kołodziejczyk14 kB152024-03-14 14:18
Pobierz plik (Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024.docx)Ogłoszenie o wyborach uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024.docx Justyna Kołodziejczyk18 kB172024-03-14 14:18
Pobierz plik (Oswiadczenie kandydata(1).docx)Oswiadczenie kandydata(1).docx Justyna Kołodziejczyk14 kB132024-03-14 14:18

Ogłoszenie o wyborach  uzupełniających ławników sądowych na kadencję 2024-2027

       W związku z niewystarczającą liczbą ławników wybranych w wyborach w 2023 roku na  Kadencję 2024-2027 na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo
o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2023r. poz. 2017 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości liczbę ławników w celu dokonania ich wyboru najpóźniej do dnia 31 maja br. przez Radę Gminy Rzeczyca :

 

 1. 1. do Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim - 1 ławnik w tym do sądu pracy : 1
 2. 2. do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim – 3 ławników

        Wyżej wymieniona liczba ławników została ustalona przez Kolegium Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. na posiedzeniu w dniu 29 lutego  2024r.

terminarz

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego 12.03.2024 r..pdf)Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego 12.03.2024 r..pdf Paulina Kobacka542 kB332024-03-12 15:35

z dnia 12.03.2024 r. znak: GPB-II.7820.8.2023.IM/JN

Podkategorie