Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wniosek folie.docx)wniosek folie.docx Radosław Bernaciak19 kB12019-11-08 12:22
Pobierz plik (wniosek folie.pdf)wniosek folie.pdf Radosław Bernaciak230 kB02019-11-08 12:23

Szanowni Mieszkańcy,

Gmina Rzeczyca zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie pomocy finansowej na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej. Osoby zainteresowane usuwaniem folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie gminy Rzeczyca prosimy o składanie stosownych wniosków (plik do pobrania poniżej oraz w Sekretariacie Urzędu Gminy) w terminie do 30 listopada 2019 r. Wniosek można złożyć w formie papierowej w Sekretariacie UG lub za pośrednictwem operatora pocztowego, oraz w formie elektronicznej (skan wypełnionego i podpisanego dokumentu) na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Realizacja zadania jest uzależniona od otrzymania przez Gminę Rzeczyca dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Rzeczyca dotacji na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej" zadanie nie zostanie zrealizowane.

Uwaga: Folie rolnicze i inne odpady winny zostać przygotowane do odbioru poprzez oczyszczenie z wszelkich pozostałości masy zielonej, siana, słomy oraz gleby. Ponadto odpady powinny zostać posegregowane według rodzaju odpadu.

Osoby upoważnione do kontaktu:

Michał Ostalski, nr tel. 44 710 51 11, wew. 46, pokój nr 7

Sylwia Filipowicz, nr tel. 44 710 51 11, wew. 46, pokój nr 7.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Protokół z konsultacji.pdf)Protokół z konsultacji.pdf Agata Wieczorek186 kB52019-11-06 13:08

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 09 października  2019 r.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tomaszowskiego.
  7. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2018 rok.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zamknięcie obrad XII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

/-/Leszek Kosicaki
Przewodniczący Gminy Rzeczyca

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz_konsultacje.docx)Formularz_konsultacje.docx Radosław Bernaciak20 kB62019-10-09 14:54
Pobierz plik (Projekt Uchwały.pdf)Projekt Uchwały.pdf Radosław Bernaciak518 kB102019-10-09 14:54
Pobierz plik (Zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf)Zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf Radosław Bernaciak115 kB72019-10-09 14:54

Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn.: Roczny program współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r."

KOMUNIKAT
Uprzejmie informuję, że dnia 09 października 2019 r. (środa) o godz.1230
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy ul. Mościckiego 9
odbędzie się XI Sesja Rady Gminy Rzeczyca


Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z obrad X sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 20 sierpnia 2019 r.

4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.

5. Informacja z realizacji zadań Powiatu Tomaszowskiego na terenie Gminy Rzeczyca.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.

8. Informacja dotycząca zaawansowania prac na drodze wojewódzkiej Nr 726.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/309/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XLVII/316/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/309/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/308/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienionej Uchwałą Nr XLVII/315/2018 z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/308/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 9 sierpnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zmienionej Uchwałą Nr IV/25/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/10/2018 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 4 grudnia 2018r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rzeczycy .

16. Wybory ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2020 – 2023 :

a) podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2020 – 2023,
b) prezentacja kandydata na ławnika przez Zespół powołany do zaopiniowania kandydatów na ławników,
c) powołanie komisji skrutacyjnej,
d) przeprowadzenie głosowania tajnego wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,
e) odczytanie protokołu komisji skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim,
f) podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

17. Wolne wnioski.

18. Zamknięcie obrad XI Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Podkategorie