Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenei o wynajmie.pdf)Ogłoszenei o wynajmie.pdf Radosław Bernaciak363 kB12020-09-23 10:55
Pobierz plik (Wzór formularza.pdf)Wzór formularza.pdf Radosław Bernaciak94 kB02020-09-23 10:56

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia  21  września 2020r. (poniedziałek)  o godz. 20:00

w  Gminnym Ośrodku Kultury  w Rzeczycy

odbędzie się XXI Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloleteniej prognozy finansowej
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

                                                     

 Przewodniczący Rady Gminy

 Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 lipca 2020 r.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rzeczyca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
10. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/104/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzeczyca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad XX Sesji Rady Gminy Rzeczyca.


Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie dz. 1250, Łęg.pdf)Zawiadomienie dz. 1250, Łęg.pdf Agata Wieczorek109 kB282020-07-31 14:55

Zawiadominie o wszęciu  postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla działki nr 1250, obręb Łęg

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie dz. 631 i 632, Grotowice.pdf)Zawiadomienie dz. 631 i 632, Grotowice.pdf Agata Wieczorek112 kB202020-07-31 14:53

Zawiadominie o wszęciu  postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego dla działek 631 i 632, obręb Grotowice

Podkategorie