Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Komunikat.pdf)Komunikat.pdf Agata Wieczorek138 kB702021-02-16 12:51

Porządek obrad :

 

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXV sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 stycznia 2021 r.
 4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 93/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Gustawów, na czas oznaczony 5 lat.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Rzeczyca, położonych w miejscowości Łęg oznaczonych nr ewidencyjnymi działek: 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 155/7, 155/8, 155/9, 152/1, 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 168, 169; 344/1; 343/3.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, położonej w miejscowości Bobrowiec oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 354/1, 354/2, 354/3, 354/4.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, położonej w miejscowości Bobrowiec oznaczonej nr ewidencyjnymi działek: 354/1, 354/2, 354/3, 354/4.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości ,podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rzeczyca.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2020.
 14. Sprawozdanie roczne za 2020 rok, z realizacji 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021 oraz potrzeby na 2021 rok.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

                                        Przewodniczący Rady Gminy

                                                Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2021_BZP 00007393_01_P.pdf)2021_BZP 00007393_01_P.pdf Agata Wieczorek55 kB882021-02-15 11:32
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego.pdf)Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego.pdf Agata Wieczorek658 kB742021-02-02 11:40

Marszałek Województwa Łódzkiego zawiadamia o wyłożeniu w dniach 10 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r. do publicznego wglądu i umieszczeniu projektu uchwały Sejmiku Wójwództwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa łódzkiego na obwody łowieckie oraz zaleczenie obwodów łowieckich do kategorii

W naszej gminie punkt szczepień znajduje się w Przychodni Zdrowia w Rzeczycy, ul. Kitowicza 12. Osoby, które należą do innych Przychodni Zdrowia również mogą zgłosić się do Punktu w Rzeczycy.

Aby się zarejestrować należy przygotować tylko swój nr PESEL oraz podać Przychodnię w Rzeczycy jako punkt szczepień. Istnieją trzy możliwości zapisania się:

• Telefonicznie pod nr infolinii 989 – czynnej całodobowo,

• W punkcie szczepień w Rzeczycy – nr tel. 44 710 81 14, 729 056 917

• Internetowo –na stronie pacjent.gov.pl poprzez e-rejestrację.

Podczas rejestracji ustalany jest konkretny termin i godzina szczepienia.

W przypadku osób będących mieszkańcami Gminy Rzeczyca, którzy zapisali się na szczepienie w Przychodni w Rzeczycy i posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub mają trudności z dotarciem do punktu szczepień, istnieje możliwość skorzystania z gminnego transportu.

W tym celu należy skontaktować się z Przychodnią (tel. 44 710 81 14) lub Urzędem Gminy pod nr telefonu infolinii 883 340 323 .

W przypadku dodatkowych pytań pracownicy Urzędu Gminy służą pomocą. Prosimy o kontakt pod nr 883 340 323 lub z sekretariatem urzędu pod numerem telefonu: 44 710 51 11.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (wniosek.pdf)wniosek.pdf Radosław Bernaciak871 kB692021-01-22 09:55
Pobierz plik (załącznik 1.pdf)załącznik 1.pdf Radosław Bernaciak123 kB702021-01-22 09:55
Pobierz plik (załącznik 2.pdf)załącznik 2.pdf Radosław Bernaciak212 kB702021-01-22 09:55
Pobierz plik (załącznik 3.doc)załącznik 3.doc Radosław Bernaciak46 kB702021-01-22 09:55

Wójt Gminy Rzeczyca informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2021 r. można składać w terminie
od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.
w pokoju numer 1a (wejście od strony poczty).


Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.
Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Podkategorie