Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie Nr 11_2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia organizacji, siedziby i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf)Zarządzenie Nr 11_2020 z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie ustalenia organizacji, siedziby i trybu pracy Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.pdf Radosław Bernaciak321 kB672020-03-12 15:00
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20200309112341977.pdf)20200309112341977.pdfDecyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 24 września 2019r. Radosław Bernaciak576 kB672020-03-09 11:29

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2019 r.
 4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2021 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 357, położonej w obrębie Rzeczyca.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 871/11, 881/3, 882/4, 883/4, 979/2, 880/4, 883/15, 871/19, położonej w obrębie Rzeczyca.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/72/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 11 września 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargowym części nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 16 i 17 w obrębie Roszkowa Wola.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 16/1 oraz 17 położonej w obrębie Roszkowa Wola.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażania zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerami ewidencyjnymi działek 62/1, 63/1, 64/1, 65/1, 92, 93, 94, położonej w obrębie Kanice.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej o pow. 0,4000ha, stanowiącej część działki oznaczonej nr ewidencyjnym 813/6, będącej własnością Gminy Rzeczyca, położonej w obrębie Rzeczyca.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczyca w 2020 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy poprzez obniżenie struktury organizacyjnej Szkoły Filialnej w Sadykierzu do struktury klas I – IV z oddziałami przedszkolnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy poprzez obniżenie struktury organizacyjnej Szkoły Filialnej w Luboczy do struktury klas I – IV z oddziałami przedszkolnymi.
 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019,
 16. Sprawozdanie z realizacji 3 letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Rzeczyca za 2019 rok oraz potrzeby związane z realizacją zadań na 2020 rok.
 17. Wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

                                       Przewodniczący Rady Gminy

                                               Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20200214144023464.pdf)Nowy Terminarz zebrań wiejskich Radosław Bernaciak112 kB802020-02-14 14:53
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20200214144023464.pdf)20200214144023464.pdf Radosław Bernaciak112 kB802020-02-14 14:52

Podkategorie