Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2021_BZP 00007393_03_P.pdf)2021_BZP 00007393_03_P.pdf Agata Wieczorek56 kB812021-03-29 10:42
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2021_BZP 00007393_02_P.pdf)2021_BZP 00007393_02_P.pdf Agata Wieczorek58 kB792021-03-29 10:41
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zawiadomienie ogloszenia 26032021.pdf)zawiadomienie ogloszenia 26032021.pdf Radosław Bernaciak399 kB752021-03-29 10:33

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVI sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 23 lutego 2021 r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rzeczyca w 2021 roku.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych, których zarządcą jest Wójt Gminy Rzeczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, położonej w miejscowości Bobrowiec.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, położonej w miejscowości Bobrowiec.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Kominukat Sanepid.pdf)Kominukat Sanepid.pdf Radosław Bernaciak89 kB692021-02-19 08:36

Podkategorie