Ogłoszenia, informacje

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 06 grudnia 2023r. o godz. 9.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy
odbędzie się LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

 

Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę LX/405/2023 w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 roku.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku oraz świadczenia pieniężnego, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego ,,Posiłek
w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych oraz kandydatów na strażaka ratownika ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Rzeczyca na lata 2024-2025.
8. Zamknięcie obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie nr 88_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.pdf)Zarządzenie nr 88_2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży.pdf Justyna Kołodziejczyk185 kB702023-11-17 08:02
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2023_BZP 00056800_11_P.pdf)2023_BZP 00056800_11_P.pdf Justyna Kołodziejczyk55 kB652023-11-13 08:40
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca nr 87_2023 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę .pdf)Zarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca nr 87_2023 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych na dzierżawę .pdf Justyna Kołodziejczyk255 kB652023-11-10 08:02
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca nr 86_2023 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy .pdf)Zarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca nr 86_2023 w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawy .pdf Justyna Kołodziejczyk187 kB622023-11-10 08:01

Podkategorie