Ogłoszenia, informacje

komunikat22022021a

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXVII sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 marca 2021 r.
 4. Informacje dotyczące spraw rolnych przedstawione przez przedstawicieli :
 1. Kół Łowieckich w sprawie szacowania szkód w uprawach polowych,
 2. Biura Powiatowego Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego,
 3. Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego ,
 4. Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Tomaszowie Mazowieckim,
 5. Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Tomaszowie Mazowieckim.
 1. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej .
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2021rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rzeczyca .
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie pomnika przyrody.
 7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.  
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                      

                                                                                                                Leszek Kosiacki

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ankieta doboru instalacji.pdf)Ankieta doboru instalacji.pdf Radosław Bernaciak522 kB1082021-04-01 16:22
Pobierz plik (Deklaracja udzialu w projekcie.pdf)Deklaracja udzialu w projekcie.pdf Radosław Bernaciak897 kB1072021-04-01 16:22
Pobierz plik (Info na strone.pdf)Info na strone.pdf Radosław Bernaciak385 kB1082021-04-01 16:22
Pobierz plik (Oswiadczenie o spelnieniu kryteriow formalnych.pdf)Oswiadczenie o spelnieniu kryteriow formalnych.pdf Radosław Bernaciak575 kB1192021-04-01 16:22
Pobierz plik (Regulamin.pdf)Regulamin.pdf Radosław Bernaciak536 kB1022021-04-01 16:22
Pobierz plik (umowa uzyczenia.pdf)umowa uzyczenia.pdf Radosław Bernaciak806 kB1092021-04-01 16:22
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ankieta doboru instalacji.pdf)Ankieta doboru instalacji.pdf Agata Wieczorek522 kB802021-04-01 15:37
Pobierz plik (Deklaracja udziału w projekcie.pdf)Deklaracja udziału w projekcie.pdf Agata Wieczorek897 kB572021-04-01 15:37
Pobierz plik (Info na stronę.pdf)Info na stronę.pdf Agata Wieczorek385 kB572021-04-01 15:38
Pobierz plik (Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych.pdf)Oświadczenie o spełnieniu kryteriów formalnych.pdf Agata Wieczorek575 kB712021-04-01 15:38
Pobierz plik (Regulamin.pdf)Regulamin.pdf Agata Wieczorek536 kB512021-04-01 15:38
Pobierz plik (umowa użyczenia.pdf)umowa użyczenia.pdf Agata Wieczorek806 kB632021-04-01 15:38
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Komunikat sanepid dot wody wodociągu Sadykierz gm Rzeczyca.pdf)Komunikat sanepid dot wody wodociągu Sadykierz gm Rzeczyca.pdf Radosław Bernaciak386 kB1022021-03-29 17:45

Podkategorie