Ogłoszenia, informacje

Porządek obrad:

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 czerwca 2019 r.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/38/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 8 marca 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/39/2019 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 8 marca 2019r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rzeczyca i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVIII/232/2017 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rzeczyca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia opinii od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika.
12. Wolne wnioski.
13. Zamknięcie obrad X Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzeczycy
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczycy, ul. Ks. J. Kitowicza 4 97-220 Rzeczyca

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf)Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego.pdf Anna Łucka316 kB1302019-06-21 09:39

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia 26 czerwca 2019 r. (środa ) o godz.9 00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy ul. Mościckiego 9
odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Rzeczyca

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad VIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 maja 2019 r.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych w obrębie Sadykierz.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ul. Parkowej w Rzeczycy.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rok.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wykaz nieruchomości.pdf)Wykaz nieruchomości.pdfWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowymRadosław Bernaciak504 kB1352019-06-14 08:52
Pobierz plik (Zarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca.pdf)Zarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca.pdfZarządzenie Wójta Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak189 kB932019-06-14 08:48

Podkategorie