Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Komuniktat.pdf)Komuniktat.pdf Agata Wieczorek564 kB1152020-11-20 12:24
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Protokół z konsultacji.pdf)Protokół z konsultacji.pdf Agata Wieczorek181 kB1032020-10-26 13:56

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu pn.: ,,Roczny program współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 r.”

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XX sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 18 września 2020 r.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XXI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 21 września 2020 r.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
7. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rzeczyca.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/104/2015 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rzeczyca.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 357, położonej w obrębie Rzeczyca.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Rzeczyca, położonej w miejscowości Łęg oznaczonej nr ewidencyjnym działki 38/2.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Rzeczyca.


Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (informacja.pdf)informacja.pdf Radosław Bernaciak72 kB1352020-10-05 12:35

informacja o wynikach konkursu na Najem

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz.docx)Formularz.docx Agata Wieczorek12 kB1042020-10-01 12:41
Pobierz plik (Projekt Uchwały.pdf)Projekt Uchwały.pdf Agata Wieczorek228 kB1132020-10-01 12:41
Pobierz plik (Zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf)Zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf Agata Wieczorek115 kB1292020-10-01 12:41

Zaproszenie do udziału w konsultacjach dotyczących projektu pn.: Roczny program współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku

Podkategorie