Ogłoszenia, informacje

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 29 czerwca 2023r. o godz. 9.00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy
odbędzie się LVI Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad LV Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 31 maja 2023r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2023r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od osoby fizycznej
w drodze darowizny prawa własności nieruchomości.
15. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Rzeczyca.
16. Raport o stanie Gminy Rzeczyca za 2022 rok:
a) debata nad raportem;
b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Rzeczyca.
17. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za 2022 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Rzeczyca wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2022 rok.
19. Udzielnie absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2021 rok:
a) przedstawienie uchwały Nr III/92/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 12 maja 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Rzeczyca z wykonania budżetu za 2022 rok;
b) przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Rzeczyca;
c) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej oraz uchwały
Nr III/159/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Łodzi z dnia 19 czerwca 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Rzeczyca w sprawie absolutorium za 2022 rok;
d) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Rzeczyca za 2022 rok.
20. Wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad LVI Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2023_BZP 00056800_07_P.pdf)2023_BZP 00056800_07_P.pdf Justyna Kołodziejczyk57 kB1042023-06-14 10:55
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie 42_2023.pdf)Zarządzenie 42_2023.pdf Justyna Kołodziejczyk85 kB702023-06-02 10:32
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie 41_2023.pdf)Zarządzenie 41_2023.pdf Justyna Kołodziejczyk176 kB722023-06-02 10:31
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenei 31.05.2023.pdf)obwieszczenei 31.05.2023.pdf Radosław Bernaciak220 kB732023-05-31 11:25

Podkategorie