Ogłoszenia, informacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf)Wzór_wniosku_o_zwrot_podatku_akcyzowego.pdf Radosław Bernaciak871 kB752023-01-31 12:54
Pobierz plik (załącznik1-RODO.docx)załącznik1-RODO.docx Radosław Bernaciak14 kB712023-01-31 12:54
Pobierz plik (Załącznik2-informacja.docx)Załącznik2-informacja.docx Radosław Bernaciak18 kB682023-01-31 12:54
Pobierz plik (załącznik3-zestawienie.doc)załącznik3-zestawienie.doc Radosław Bernaciak46 kB682023-01-31 12:54

Wójt Gminy Rzeczyca informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 2023 r. można składać w terminie
od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r.
w pokoju numer 1b (wejście od strony poczty).
Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:
- faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego
za okres od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.
Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:
- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 02 lutego 2023r. o godz. 8.30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy
odbędzie się LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/312/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 07 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Rzeczyca na rok szkolny 2022/2023.
6. Zamknięcie obrad LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2023_BZP 00056800_02_P.pdf)2023_BZP 00056800_02_P.pdf Justyna Kołodziejczyk49 kB742023-01-25 11:42
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2023_BZP 00056800_01_P.pdf)2023_BZP 00056800_01_P.pdf Justyna Kołodziejczyk48 kB952023-01-25 11:25
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (rozporzadzenie.pdf)rozporzadzenie.pdf Radosław Bernaciak93 kB732023-01-13 14:07

Podkategorie