Ogłoszenia, informacje

Porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 listopada 2022r.
4. Informacja Wójta z działalności między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2022 rok.
7. Przedstawienie informacji Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:
a) w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rzeczyca oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2023 roku;
b) w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Rzeczyca na 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/168/2020 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Rzeczyca.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani Gminy Rzeczyca na lata 2023-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Rzeczyca.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad L Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : www.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego-ZRID.pdf)Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego-ZRID.pdf Paulina Kobacka299 kB712022-12-16 11:57

Obwieszczenie Starosty Tomaszowskiego o wydaniu Decyzji Nr 13/2022 z dnia 14.12.2022 r. o zezwoelniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej Nr 116111E na odcinku Gustawów- Jeziorzec w gminie Rzeczyca.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CELU REALIZACJI ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO.pdf)INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CELU REALIZACJI ZAKUPU PREFERENCYJNEGO PALIWA STAŁEGO.pdf Radosław Bernaciak108 kB912022-12-02 15:59
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf)Ogłoszenie o unieważnieniu.pdf Justyna Kołodziejczyk46 kB892022-12-01 10:11
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2022_BZP 00038631_12_P.pdf)2022_BZP 00038631_12_P.pdf Justyna Kołodziejczyk64 kB792022-11-29 15:53

Podkategorie