Ogłoszenia, informacje


                                                                                                          Rzeczyca dn. 27.07.2009 r.

 

            Gmina Rzeczyca jako Zamawiający informuje, że zostaje wydłużony termin składania ofert na usługi  integracji społecznej realizowane ze środków PPWOW  w związku z ogłoszeniem zaproszeń w dniu 3.07.2009 r. Nr PPWOW-04/2009.
Termin składania ofert na usługi:

1)      dla rodzin (część I) – Festyn rodzinno – integracyjny pt.”Święto plonów i tradycji ludowej w Gminie Rzeczyca, ze wspólną biesiadą” zostaje wydłużony do dnia  10.08.2009 r. do godziny 1530.
2)  Dla dzieci i młodzieży (część II – Usługa I) Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci  z terenu gminy Rzeczyca w zakresie organizacji pozalekcyjnych zajęć  muzycznych w celu  utworzenia młodzieżowej sekcji orkiestry dętej -zostaje wydłużony do dnia  30.09.2009 r. do godziny 1530.           

Wójt Gminy
Marek Pałasz


Rzeczyca dn. 27.07.2009 r.

PPWOW-4/09

DOTYCZY CZĘŚCI II –USŁUGA II - Zorganizowanie i prowadzenie cyklicznych  kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych (np. plastycznych, sportowych  itp.)
Świadczenie usług integracji społecznej na rzecz dzieci i młodzieży  mających za zadanie wyrównanie szans społecznych dzieci i młodzieży poprzez rozwój zainteresowań  - Nazwa usługi:
USŁUGA II - Zorganizowanie i prowadzenie cyklicznych  kół zainteresowań, zajęć pozalekcyjnych (np. plastycznych, sportowych  itp.) 
1.    Data publikacji zaproszenia do składania ofert 03 lipca  2009 r.
2.    ProgramPoakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej 
3.    Strona zamawiającaGmina Rzeczyca  ul. Tomaszowska  2 , powiat tomaszowski, województwo łódzkie, tel. (0-44 726 07 200 lub. (0-44 710 51 11) 
4.    Uzasadnienie. Unieważnienie konkursu wynika z ograniczenia środków przewidzianych na realizacje w/w programu w związku z nowelizacja budżetu państwa, co powoduje konieczność wstrzymania kontraktowania jakichkolwiek nowych usług przez Gminę                                                  


Wójt Gminy
Marek Pałasz

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wzór_umowy,_porozumienia).pdf)Załącznik nr 2 Wzór umowy, porozumienia Radosław Bernaciak72 kB4382009-07-03 15:13
Pobierz plik (Zaproszenie_do_skladania_ofert__z_PPWOW.pdf)Zaproszenie do składania ofert nr 4 na Usługi integracji społecznej Radosław Bernaciak95 kB4522009-07-03 15:11
Pobierz plik (Zał._nr_1_Oferta_tech-fin.doc)Załącznik nr 1 oferta na Usługi integracji społecznej Radosław Bernaciak94 kB4642009-07-03 15:12
Pobierz plik (Zał._nr_3_wzór_sprawozdania.doc)Załącznik nr 3 Wzór sprawozdania Radosław Bernaciak60 kB4342009-07-03 15:13
Pobierz plik (Zał._nr_4_Kwestionariusz_niezależności.doc)Załącznik nr 4 Kwestionariusz niezależności Radosław Bernaciak46 kB4382009-07-03 15:14
Zaproszenie do składania ofert nr 4 na Usługi integracji społecznej
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wynik_wyborów_do_Parlamentu_Europejskiego_w_gminie_Rzeczyca.pdf)Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Rzeczyca.  Radosław Bernaciak303 kB4792009-06-08 14:41
Wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego w gminie Rzeczyca.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Informacja_o_godzinie_rozpoczęcia_pracy_przez_OKW_Nr_3_w_Luboczy.pdf)Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW Nr 3 w Luboczy. Radosław Bernaciak75 kB4682009-06-05 11:30
Informacja o godzinie rozpoczęcia pracy przez OKW Nr 3 w Luboczy.

Podkategorie