Ogłoszenia, informacje

Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łęg
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (azbest_aktualizacja_rzeczyca.pdf)Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak607 kB7062009-10-02 11:32
Pobierz plik (azbest_prognoza_projektu_pos_rzeczyca_2009.pdf)Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak255 kB4282009-10-02 11:36
Pobierz plik (azbest_zalacznik_1.pdf)Obowiązujące w Polsce akty prawne bezpośrednio lub pośrednio dotyczące azbestu oraz ochrony Radosław Bernaciak27 kB4722009-10-02 11:42
Pobierz plik (azbest_zalacznik_2_i_3.pdf)Załącznik Nr 3 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania Radosław Bernaciak29 kB4052009-10-02 11:45
Pobierz plik (azbest_zalacznik_nr_4.doc)Załącznik Nr 4 - Wzór wniosku przy realizacji wariantu III Radosław Bernaciak32 kB4332009-10-02 11:47
Pobierz plik (azbest_zalacznik_nr_5.doc)Załącznik Nr 5 - Wzór wniosku przy realizacji wariantu II Radosław Bernaciak31 kB4172009-10-02 11:48
Pobierz plik (azbest_zalacznik_nr_6.doc)Załącznik Nr 6 - Wzór wniosku przy realizacji wariantu I Radosław Bernaciak31 kB4232009-10-02 11:50
Pobierz plik (azbest_zalacznik_nr_7.pdf)Załącznik Nr 7 - Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest Radosław Bernaciak27 kB4192009-10-02 11:54
Pobierz plik (azbest_zal_nr_1.pdf)Azbest Załącznik Nr 1 Radosław Bernaciak164 kB4032009-10-02 11:37
Pobierz plik (azbest_zal_nr_2.pdf)Azbest - Załącznik Nr 2 - Natura 2000 Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Pilicy PLB 140003 Radosław Bernaciak118 kB4672009-10-02 11:40
Pobierz plik (inwentaryzacja_azbestu_gmina_rzeczyca.pdf)Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak151 kB4512009-10-02 11:56
Pobierz plik (Obwieszczenie_Wójta_Gminy_Rzeczyca_z_dnia_01_października_2009r..pdf)Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 01 października 2009r. Radosław Bernaciak122 kB4262009-10-01 15:21
Pobierz plik (prognoza_programu_azbestowego_rzeczycy_2009.pdf)Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu usuwania azbestu i wyrobów Radosław Bernaciak254 kB4082009-10-02 11:59
Pobierz plik (program_azbestowy_rzeczyca2.pdf)Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Rzeczyca Radosław Bernaciak3481 kB4242009-10-02 12:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca z dnia 01 października 2009r.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (obwieszczenie_3.rtf)Udzielenie zamówienia na sporządzanie posilków dla uczniow w gminie Rzeczyca Radosław Bernaciak76 kB4112009-09-18 16:17
Obwieszczenie Starosty Powiatu Tomaszowskiego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na realizację Przebudowy drogi gminnej Lubocz-Brzeg-Grotowice-Brzeziny-Łeg
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (zaproszenie.doc)Zaproszenie na spotkanie informacyjne dot. organizowanego kursu - magazynier Radosław Bernaciak100 kB4412009-08-27 17:26
Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotycząceorganizowanego kursu "Magazynier z obsługą kas fiskalnych i eksploatacją wozków jezdniowych
 


Rzeczyca dn. 17.08.2009 r.

PPWOW-5/09

UNIEWAŻNIENIE PROCEDURY KONKURSOWEJ

NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

DOTYCZY CZĘŚCI I -USŁUGA  dla rodzin Zorganizowanie festynu rodzinno- integracyjnego pt. „Świeto plonów i tradycji ludowej w Gminie Rzeczyca, ze współna biesiadą" - dla rodzin z terenu gminy Rzeczyca.

Świadczenie usług integracji społecznej na rzecz rodzin służące społecznej integracji lokalnego - Nazwa usługi: USŁUGA - Zorganizowanie festynu rodzinno- integracyjnego pt. „Świeto plonów i tradycji ludowej w Gminie Rzeczyca, ze współna biesiadą" - dla rodzin z terenu gminy Rzeczyca.

1.   Data publikacji zaproszenia do składania ofert  03 lipca  2009 r.

2.   Program

      Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich - Program Integracji Społecznej

3.   Strona zamawiająca

      Gmina Rzeczyca  ul. Tomaszowska  2  , powiat tomaszowski, województwo łódzkie, tel.     

      (0-44 726 07 20 lub. (0-44 710 51 11)

4.   Uzasadnienie. Unieważnienie konkursu wynika z ograniczenia środków przewidzianych   

      na realizacje w/w programu w związku z nowelizacja budżetu państwa, co powoduje  

     konieczność wstrzymania kontraktowania jakichkolwiek nowych usług przez Gminę.

 

                                                                       Wójt Gminy

                                                                       Marek Pałasz

Podkategorie