Otwarcie ofert złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  pn.: ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY RZECZYCA W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2021 R. DO 30 CZERWCA 2022 R. odbędzie podczas transmisji on-line dostępnej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCviwn--3TO5VygENJLwjnYg?view_as=subscriber