Otwarcie ofert złożonych do zamówień publicznych:

UG-RO.271.4.2020.AW pn. ,,Modernizacja stacji uzdatniania wody w Sadykierzu";

- UG-RO.271.6.2020.AW pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectw Bobrowiec, Rzeczyca Nowa, Rzeczyca w Gminie Rzeczyca- etap X i XII";

- UG-RO.271.7.2020.AW pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla sołectwa Bobrowiec oraz na ul. Kitowicza, Mazowieckiej, Górnej, Parkowej i Zielonej w Rzeczycy"

odbędzie się podczas sesji transmitowanej on-line.

 

Transmisja będzie dostępna pod poniższym linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCviwn--3TO5VygENJLwjnYg?view_as=subscriber