Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Modyfikacja treści SIWZ_28_08.pdf)Modyfikacja treści SIWZ_28_08.pdf Agata Wieczorek549 kB342020-08-28 15:39
Pobierz plik (SIWZ SUW_modyfikacja 28_08.pdf)SIWZ SUW_modyfikacja 28_08.pdf Agata Wieczorek667 kB292020-08-28 15:39
Pobierz plik (Załącznik nr 1 28_08.doc)Załącznik nr 1 28_08.doc Agata Wieczorek437 kB142020-08-28 15:38
Ogłoszenie nr 540163085-N-2020 z dnia 28-08-2020 r.
Rzeczyca:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573502-N-2020
Data: 11/08/2020
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Rzeczyca, Krajowy numer identyfikacyjny 00054927500000, ul. ul. Tomaszowska  2, 97-220  Rzeczyca, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 44 7106176, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., faks 44 789 06 87.
Adres strony internetowej (url): https://bip.rzeczyca.pl/zamowienia-publiczne/aktualne
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 7
W ogłoszeniu jest: a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) kosztorys ofertowy; c) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; d) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; e) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; f) oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez Podwykonawców, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ; g) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium
W ogłoszeniu powinno być: a) wypełniony formularz ofertowy - o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; b) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ; c) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; d) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie (w tym: konsorcja, spółki cywilne) w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; e) oświadczenia czy zamierza wykonać przedmiot zamówienia osobiście czy poprzez Podwykonawców, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ; f) dokumenty potwierdzające wniesienie wadium