- składający oświadczenie winien zgłosić się z dowodem osobistym  oraz dwoma świadkami , którzy potwierdzą fakt pracy  wnioskodawcy  w gospodarstwie rolnym

- oświadczenie przyjmuje  Wójt Gminy  Rzeczyca    

Podstawa prawna : Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003r o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U N  64 poz.592 z 2003r /