Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (2609.pdf)Obwieszczenie Weronika Kaczmarek59 kB2932016-09-26 14:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Rzeczyca o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa budynku zabytkowej organistówki w ramach zadania pod nazwą: "SPIŻARNIA WARTOŚCI. Rewitalizacja zagrody organisty z przeznaczeniem na muzeum ks.

Jędrzeja Kitowicza - plebana rzeczyckiego, pamiętnikarza i kronikarza dziejów Polski oraz dom pracy twórczej i miejsce spotkań", na działce o nr ewid. 1187 położonej w obrębie Rzeczyca, gm. Rzeczyca.