Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20150925133403770.pdf)Obwieszczenie UG-RGO.6720.2.2013.ML z dn. 25.09.2015 Urszula Wieszkowska299 kB3072015-09-25 15:28
OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY RZECZYCA
z dnia 25 września 2015r. Nr UG-RGO.6720.2.2013.ML
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczyca
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko