Inf. Ref. IiUK

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ocena jakości wody - Jeziorzec, Roszkowa Wola.pdf)Ocena jakości wody - Jeziorzec, Roszkowa Wola.pdf Radosław Bernaciak221 kB82018-08-23 12:25

Rzeczyca, dn. 12 luty 2018r.


UG-RUK.6233.1/3.2017/2018.MSz

Zgodnie z art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017r.poz. 1257, ze zm.), w związku wystąpieniem Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 stycznia 2018r., Wójt Gminy Rzeczyca wprowadza dla przedsiębiorców świadczących usługi asenizacyjne na terenie Gminy Rzeczyca w zakresie zrzutu nieczystości ciekłych następujące zmiany:

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ocena jakosci wody Rzeczyca koniec roku 2017.pdf)ocena jakosci wody Rzeczyca koniec roku 2017.pdf Radosław Bernaciak88 kB352018-02-07 11:09
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (ocena jakości wody SUW Grotowice, Jeziorzec, Sadykierz.pdf)ocena jakości wody SUW Grotowice, Jeziorzec, Sadykierz.pdf Radosław Bernaciak219 kB662017-11-29 09:55
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (20171121124816308.pdf)20171121124816308.pdf Radosław Bernaciak220 kB812017-11-21 13:11