L.p.

 Nazwisko i imię

 Funkcja/Przynależność do komisji

 1.

 BĄK Elżbieta

 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Przewodniczący

 Komisja Finansów Publicznych

 2.

 CHABERJarosław

 Komisja Rewizyjna

 Komisja Finansów Publicznych

 3.

 EJSAK Marianna

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Finansów Publicznych - Przewodniczący

 4.

 KARKOWSKA Izabela

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 5.

 KĘPA Piotr

Komisja Rewizyjna- Wiceprzewodniczący

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

 6.

 MACIEJEWSKA Barbara

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji - Przewodniczący

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 7.

 MADEJ Tomasz

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

 8. 

 MROWIŃSKA Urszula

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Wiceprzewodniczący

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

 9.

 PEREK Grzegorz

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

 10.

 PODLASEK Aneta

Przewodnicząca Rady Gminy

 11.

 ROSŁANIEC Marcin

Komisja Finansów Publicznych

 12.

 SOBCZAK Jacek

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Komisja Finansów Publicznych

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 13.

 STAŃCZYK Jan

Komisja Rewizyjna –Przewodnicząca

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

14 .

 SZOPA Milena

Komisja Rewizyjna

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych - Przewodniczący

15.  WITKOWSKI Ireneusz

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska