Skarbnik Grażyna Bożena Frączak Skarbnik Gminy - oświadczenie majątkowe