Antoni Socha Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Rzeczycy - oświadczenie majątkowe