Zarządzenie Nr1/2008 Wójta Gminy Rzeczyca z 15 stycznia 2008 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rzeczycy