Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Alkohol 2020.docx)Alkohol 2020.docx Radosław Bernaciak26 kB3492020-10-05 12:25
Pobierz plik (Formularz.docx)Formularz.docx Radosław Bernaciak15 kB3212020-10-05 12:24
Pobierz plik (Narkomania.docx)Narkomania.docx Radosław Bernaciak17 kB3352020-10-05 12:25

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt " Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" oraz "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".
Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych " w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce "Organizacje pożytku publicznego -konsultacje", na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.

Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca , bądź na rzecz jej mieszkańców o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie :
do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Rzeczycy na załączonym formularzu
- drogą elektroniczną, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 21 października 2020r.,
- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca z dopiskiem na kopercie ,, Konsultacje społeczne".
Przewiduje się jedynie konsultacje w wyżej wymienionych formach.
Termin rozpoczęcia konsultacji - 06 października 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji - 21 października 2020 r.
Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów normatywnych z organizacjami pozarządowymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również " Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok" oraz "Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok".
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bożena Burchart - Inspektor .
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.
Rzeczyca ,dnia 05 .10.2020r.