KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że w dniu 02 lutego 2023r. o godz. 8.30
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy
odbędzie się LII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/312/2022 Rady Gminy Rzeczyca z dnia 07 listopada 2022r. w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w gminie Rzeczyca na rok szkolny 2022/2023.
6. Zamknięcie obrad LII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Leszek Kosiacki

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej : WWW.rzeczyca.pl> zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.