Gmina Rzeczyca znajduje się w powiecie tomaszowskim, położona jest we wschodniej części woj. łódzkiego. Graniczy od północy i zachodu z gminą Czerniewice, od wschodu z gminą Nowe Miasto (województwo mazowieckie) oraz od południa z gminami Poświętne i Inowłódz - granicą jest rzeka Pilica. Jej atut wynika z bliskiego usytuowania (17 km) trasy ekspresowej Warszawa- Katowice, przebiega przez gminę droga wojewódzka Rawa Maz. - Opoczno oraz relacji Tomaszów Maz. Nowe Miasto. Odległości od miast :

 

Rawa Maz.

17 km

Nowe Miasto

19 km

Tomaszów Maz.

25 km

Piotrków Tryb.

56 km

Łódź

75 km

Warszawa

95 km

Stacje kolejowe w Dębie Opoczyńskiej ( 15 km) i Tomaszowie Maz.
Wszystkie ważniejsze ciągi komunikacyjne gminy pokryte są nawierzchnią bitumiczną.
Gmina Rzeczyca zajmuje powierzchnię 10 813 ha, zamieszkuje ją 5.355 osób, w tym w samej Rzeczycy - 1589 osób. W wieku produkcyjnym jest obecnie 2789 osób z tego 1585 mężczyzn. Administracyjnie gminę tworzy 19 miejscowości, z których utworzono 18 sołectw. Są to:

 

Bartoszówka

Bobrowiec

Brzeg

Brzozów

Glina

Grotowiece

Gustawów

Jeziorzec

Kanice

Kawęczyn

Lubocz

Łęg

Roszkowa Wola

Rzeczyca I

Rzeczyca Nowa

Sadykierz

Wiechnowice

Zawady