REGULAMIN UŻYWANIA PIECZĘCI URZĘDOWYCH

Pieczęci urzędowych używa się:

-       na drukach zaproszeń wysyłanych przez Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta 

    Gminy, Kierownika USC,

-       na listach gratulacyjnych i podziękowaniach wręczanych przez Przewodniczącego Rady

    Gminy, Wójta Gminy,

-       na uchwałach Rady Gminy,

-       na decyzjach Wójta Gminy.