Kadencja 2014-2018

 Radni VII kadencji Rady Gminy Rzeczyca 2014-2018
 L.p.  Nazwisko i imię
 Funkcja/Przynależność do komisji
 1.  Baran Janusz
 Wiceprzewodniczący Rady Gminy; Komisja Finansów Publicznych
 2.  Gaczkowski Mateusz
 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
 3.  Gortat Regina  Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych
 4.  Goszkiewicz Anna
 Komisja Finansów Publicznych
 5.  Gruda Teresa
 Komisja Rewizyjna-Przewodnicząca, Komisja Oświaty i Spraw Publicznych
 6.  Gwizdoń Andrzej
 Komisja Oświaty i Spraw Publicznych-Przewodniczący;  Komisja Rewizyjna
 7.  Kępa Andrzej
 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska-Przewodniczący; Komisja Finansów Publicznych
 8.  Kłopotowska Katarzyna
 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Komisja Rewizyjna
 9.  Kosiacki Leszek
 Przewodniczący Rady Gminy Rzeczyca
 10.  Maciejewski Krzysztof
 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska; Komisja Finansów Publicznych
11.
 Pietrzak Piotr
 Komisja Rewizyjna
 12.  Podlasek Aneta
 Komisja Finansów Publicznych-Przewodnicząca, Komisja Oświaty i Spraw Publicznych
 13.  Rosiak Tadeusz
 Komisja Oświaty i Spraw Publicznych
 14.  Sobczak Jacek
 Komisja Rewizyjna
 15.  Szopa Milena
 Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RZECZYCA
Leszek Kosiacki
pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca
od godz.12:00-15:00 w Urzędzie Gminy w
Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 –Biuro
Obsługi Rady Gminy .