Kadencja Rady Gminy: 2010 - 2014

RADNI RADY GMINY RZECZYCA

Lp.

Imię i nazwisko

Członek Komisji

1

Banaszkiewicz Henryk

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

2

Baran Janusz

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska- Przewodniczący ; Komisja Rewizyjna

3

Domagała Grażyna

Komisja Finansów Publicznych

4

Gierach Wiesława

Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

5

Gruda Teresa

 Komisja Rewizyjna – Przewodnicząca; Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych ;

6

Gwizdoń Andrzej

Komisja Rewizyjna

7

Kępa Andrzej

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

8

Kosiacki Leszek

Komisja Finansów Publicznych - Przewodniczący

9

Łuczyński Wiesław

Komisja Finansów Publicznych ; Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

10

Pietrzak Piotr

Komisja Rewizyjna

11

Podlasek Aneta

Komisja Finansów Publicznych; Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych

12

Stańczyk Jan

Komisja Finansów Publicznych; Komisja Oświaty i Spraw Socjalnych-Wiceprzewodniczący Rady Gminy

13

Stępniak Stanisław

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

14

Szopa Wojciech

Przewodniczący Rady Gminy

15

Wilkońska Elżbieta

Komisja Oświaty i  Spraw Socjalnych – Przewodnicząca ; Komisja Rewizyjna