Komisje Rady Gminy

Skład:
1. Baran janusz - Przewodniczący
2. Banaszkiewicz Henryk
3. Kępa Andrzej
4. Łuczyński Wiesław
5. Stępniak Stanisław
Skład:
1. Gruda Teresa - Przewodnicząca
2. Baran janusz
3. Gwizdoń Andrzej
4. Pietrzak Piotr
5. Wilkońska Elżbieta

Skład:
1. Wilkońska Elżbieta - Przewodnicząca
2. Gierach Wiesława
3. Gruda Teresa
4. Podlasek Aneta
5. Stańczyk Jan

Skład:
1. Kosiacki Leszek - Przewodniczący
2. Domagała Grażyna
3. Łuczyński Wiesław
4. Podlasek Aneta
5. Stańczyk Jan