Zastępca Wójta

Zastępca Wójta Gminy Rzeczyca
Sekretarz Gminy Rzeczyca
Iwona Łuszcz-Krawczyk


Sekretariat:
tel. 44 7105 111
fax 44 7105 220