Ogłoszenia, informacje

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia 27 kwietnia 2018 r. (piątek) o godz. 9 00
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczycy ul. Mościckiego 9
odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Rzeczyca

 

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybór sekretarza Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 15 marca 2018 r.
4. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca z dnia 29 marca 2018 r.

5. Przedstawienie informacji :

a) Placówki Terenowej KRUS w Tomaszowie Mazowieckim na temat bezpieczeństwa pracy w gospodarstwach rolnych oraz podejmowania działań regulacyjnych w rolnictwie,
b) Biura Powiatowego ARiMR w Tomaszowie Mazowieckim w sprawie dopłat w rolnictwie,
c) Nadleśnictwa LP w Spale oraz Kół Łowieckich w sprawie szacowania szkód łowieckich w uprawach polowych.

6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLI/317/2014 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Łęg na lata 2014-2020.
12. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Rzeczyca z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok.
13. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Rzeczyca za 2017 rok.
14. Wolne wnioski.
15. Zamknięcie obrad XLIV Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kosiacki

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Ogłoszenie o naborze.pdf)Ogłoszenie o naborze.pdf Paulina Kobacka1678 kB22018-04-18 14:10
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Zarządzenie Konkurs sport marzec 2018.pdf)ogłoszenie o konkursie  Paulina Kobacka8479 kB282018-03-29 12:24

Uprzejmie informuję, że dnia 29 marca 2018 r. (czwartek ) o godz. 8 00
w Biurze Rady Gminy w Rzeczycy ul.Tomaszowska 2
odbędzie się XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rzeczyca

PORZĄDEK OBRAD

 

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum, wybór sekretarza Sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Podjecie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki na 2019 rok.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad XLIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Kosiacki

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Załącznik do zarządzenia Wykaz nieruchomości.docx)Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do zbycia w trybie przetargowym.WYKAZ NIERUCHOMOŚCI Radosław Bernaciak13 kB362018-03-26 10:06

Podkategorie