ZAPYTANIE OFERTOWE DO 14 000 EURO

 

 

Gmina Rzeczyca

Ul. Tomaszowska 2

97-220 Rzeczyca

 

RRiZP. MW. 341-23/2007

 

Z A P Y T A N I E O F E R T O W E

W związku z potrzebą udzielenia zamówienia publicznego prosimy o złożenie oferty na wykonanie koncepcji na „Przebudowę drogi gminnej Roszkowa Wola- Jeziorzec – Gustawów – Bartoszówka – Wiechnowice – Kanice – Stanisławów wraz z kanalizacją sanitarną” o nawierzchni bitumicznej.

Długość drogi ok. 10 km.

Koncepcja winna zawierać m.in.:

1/ sporządzenie pełnego opisu stanu istniejącego

2/ koncepcja przebudowy drogi

3/ analiza możliwości odwodnienia

4/ koncepcja budowy kanalizacji sanitarnej.

 

W ofercie należy podać całkowitą cenę ryczałtową wraz z podatkiem VAT.

Oferty prosimy przesłać pocztą na adres zamawiającego, faxem (0-44) 710-52-20 lub

e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia: 16 listopada 2007 r. do godz. 12:00.

Ofertę prosimy złożyć na załączonym formularzu.

Termin realizacji zamówienia: 10.12.2007 r.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod nr tel. (0-44) 710-51-11 wew. 42.

mgr inż. Marek Pałasz

Wójt Gminy

 ………………………………………….


…………………………………………


…………………………………………

Gmina Rzeczyca

Ul. Tomaszowska 2

97-220 RzeczycaO F E R T A


na „ Wykonanie koncepcji przebudowy drogi gminnej Roszkowa Wola- Jeziorzec – Gustawów – Bartoszówka – Wiechnowice – Kanice – Stanisławów wraz z kanalizacją sanitarną”.


Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę:

…………………………………………zł brutto , w tym podatek VAT 22%

Słownie ………………………………………………………………………

Termin realizacji zamówienia: ……………………………………..2007 r.

………………………………………………

data i podpis wykonawcy