Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Unieważnienie_postępowania_ciągnik.pdf)Unieważnienie postęowania 271.2.2015 Urszula Wieszkowska551 kB2092015-03-03 10:36

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na „Zakup ciągnika wraz z przyczepą i osprzętem do obsługi gminnej oczyszczalni ścieków oraz utrzymania poboczy, rowów i zieleni przydrożnej w Gminie Rzeczyca”