Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu dot. Usługi udzielenia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów