Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (informacja.pdf)Akcyza 2013 - informacja  Radosław Bernaciak204 kB4032013-02-01 23:51
Pobierz plik (lista_faktur.pdf)Akcyza 2013 - lista faktur Radosław Bernaciak137 kB3912013-02-01 23:53
Pobierz plik (wniosek_akcyza_od_2012.pdf)Akcyza 2013 - wniosek Radosław Bernaciak138 kB3872013-02-01 23:51
Wójt Gminy Rzeczyca uprzejmie informuje, iż ustawą z dnia 22 grudnia 2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707) zmieniono ustawę z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późń. zm.) wprowadzając nowe terminy składania wniosków i wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

Producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach, tj.

w terminie od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 28 lutego 2013 r. - wraz z oryginalnymi fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.

w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. - wraz z oryginalnymi fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2013 r. do dnia 31 lipca 2013 r.
Wypłata zwrotu podatku nastąpi w terminach :

od dnia 2 kwietnia 2013 r. do dnia 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.

od dnia 1 października 2013 r. do dnia 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie gotówką w kasie Urzędu Gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Jednocześnie informuję, iż 29 listopada 2012 r., Rada Ministrów określiła na 2013 r. nową stawkę zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 0,95 zł od 1 litra oleju. Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2013 r. wyniesie zatem 81,70 zł ( 86 litrów na 1 ha x 0,95 zł).
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej będą dostępne w pokoju nr 7 Urzędu Gminy w Rzeczycy oraz na stronie internetowej www.rzeczyca.pl od dnia 01 lutego 2013 roku.
Wójt Gminy Rzeczyca
Marek Kaźmierczyk