Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wniosek_o_dokonanie_podziału_nieruchomosci.docx) Wniosek o dokonanie podziału nieruchomosci Radosław Bernaciak15 kB4102015-10-28 15:36
Pobierz plik (Wniosek_o_dokonanie_podziału_nieruchomosci.pdf) Wniosek o dokonanie podziału nieruchomosci Radosław Bernaciak243 kB5092015-10-28 15:37

Podziałów nieruchomości dokonuje się na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.

Podziału nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

Do wniosku o dokonanie podziału nieruchomości należy dołączyć następujące dokumenty:

1) stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości w szczególności oświadczenie, o którym mowa w art. 116 ust. 2 pkt 4 ww. ustawy;

2) wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi;

3) decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku dokonywania podziału nieruchomości w trybie art. 94 ww. ustawy

4) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości , w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;

5) wstępny projekt podziału,z  wyjątkiem  podziałów dokonywanych w trybie art. 95 ww. ustawy,

6) protokół z przyjęcia granic nieruchomości;

7) wykaz zmian gryntowych;

8) wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej;

9) mapę z projektem podziału.