Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Rekojmia.doc)Rekojmia.doc Radosław Bernaciak45 kB2842016-12-21 09:43
Pobierz plik (Wzór wniosku -nabywca new .doc)Wzór wniosku -nabywca new .doc Radosław Bernaciak73 kB3252016-12-21 09:43
Pobierz plik (Wzór wniosku -zbywca new .doc)Wzór wniosku -zbywca new .doc Radosław Bernaciak72 kB5532016-12-21 09:43

Zgodnie z art. 2a ust. 4 nabycie nieruchomości rolnej przez inne podmioty i w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. [Dz. U. 2012.803 z późn. zm.], może nastąpić za zgodą Prezesa Agencji wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej.

Z wnioskiem takim (składa się jeden wniosek) występuje zbywca lub nabywca nieruchomości.

Zbywca (może to być zarówno osoba fizyczna jak i prawna) musi wykazać, że:

1) nie było możliwości nabycia nieruchomości rolnej przez rolnika indywidualnego bądź inne uprawnione podmioty,

2) nabywca daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

3) w wyniku nabycia nie dojdzie do nadmiernej koncentracji gruntów rolnych.

Nabywca (może to być tylko osoba fizyczna zamierzająca utworzyć gospodarstwo rodzinne) musi wykazać, że:

1) posiada kwalifikacje rolnicze (lub zobowiązała się do ich uzupełnienia w ramach programu "Młody Rolnik")

2) daje rękojmię należytego prowadzenia działalności rolniczej,

3) zobowiąże się do zamieszkiwania w okresie 5 lat od dnia nabycia nieruchomości na terenie gminy, na obszarze której położona jest jedna z nieruchomości rolnych, która wejdzie w skład tworzonego gospodarstwa rodzinnego.

Wnioski składane są do Dyrektora właściwego Oddziału Terenowego/Filii ANR według miejsca położenia nieruchomości.