samorzad 2014

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Wyciąg_z_obwieszczenia_Komisarza_Wyborczego_w_Łodzi_z_dnia_23_listopada_2014r._o_wynikach_wyborów_do_rad_w_obszarze_województwa_łódzkiego.pdf)Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014r. o Radosław Bernaciak134 kB10002014-12-02 10:55
Pobierz plik (Wyciąg_z_obwieszczenia_Komisarza_Wyborczego_w_Łodzi_z_dnia_23_listopada_2014r._o_wynikach_wyborów_wójt,_burmistrzów_i_prezydentów_miast_w_obszarze_województwa_łódzkiego.pdf)Wyciąg z obwieszczenia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 23 listopada 2014r. o Radosław Bernaciak135 kB6562014-12-02 10:53
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (informacja_GKw_o_wynikach_glosowania.pdf) INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Rzeczycy o wynikach głosowania  Radosław Bernaciak40 kB8292014-11-20 22:05
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (informacja_na_BIP20141114_1433.pdf)Informacja o godzinei rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych oraz o dyż Radosław Bernaciak168 kB7022014-11-14 10:49
1. Termin złożenia wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 7 listopada 2014 r.
2. Termin złożenia wójtowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu.
3. Termin złożenia wniosku o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce stałego zamieszkania, w tym w obwodzie właściwym dla lokalu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 12 listopada 2014 r.

Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy urzędu gminy.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (informacja_o_składach_OKW.pdf) Informacja o składach OKW  Radosław Bernaciak158 kB9332014-10-31 10:34