Rada Gminy - kadencja 2010-2014

Elżbieta Wilkońska
pełni dyżur w trzeci czwartek miesiąca
od godz.1000-1300 w Urzędzie Gminy w
Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 –Biuro
Obsługi Rady Gminy.