Drukuj
Elżbieta Wilkońska
pełni dyżur w trzeci czwartek miesiąca
od godz.1000-1300 w Urzędzie Gminy w
Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 –Biuro
Obsługi Rady Gminy.
Nadrzędna kategoria: Rada Gminy
Odsłony: 1063