Drukuj
PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RZECZYCA
Leszek Kosiacki
pełni dyżur w pierwszy wtorek miesiąca
od godz.12:00-15:00 w Urzędzie Gminy w
Rzeczycy ul. Tomaszowska 2 –Biuro
Obsługi Rady Gminy .
Nadrzędna kategoria: Rada Gminy
Odsłony: 1147