Kierownik Referatu Organizacyjno-Samorządowego Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Bogusława Halina Kobacka