Regina Sarwa Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - oświadczenie majątkowe