konsultacje

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (formularz konsultacje społeczne.docx)formularz konsultacje społeczne.docx Paulina Kobacka11 kB32018-10-16 12:25
Pobierz plik (Projekt Gminny Program wspierania rodziny na lata 2019-2021.pdf)Projekt Gminny Program wspierania rodziny na lata 2019-2021.pdf Paulina Kobacka1414 kB52018-10-16 12:25
Pobierz plik (zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf)zaproszenie do udziału w konsultacjach.pdf Paulina Kobacka124 kB62018-10-16 12:23
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz2018.pdf)Formularz2018.pdf Radosław Bernaciak544 kB422017-10-20 10:53
Pobierz plik (Ogłoszenie2018.pdf)Ogłoszenie2018.pdf Radosław Bernaciak752 kB822017-10-20 10:52
Pobierz plik (Program2018.pdf)Program2018.pdf Radosław Bernaciak580 kB502017-10-20 10:53
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz2018.pdf)Formularz2018.pdf Radosław Bernaciak549 kB412017-10-20 10:46
Pobierz plik (Ogłoszenie2018.pdf)Ogłoszenie2018.pdf Radosław Bernaciak857 kB382017-10-20 10:51
Pobierz plik (PRogram2018.pdf)PRogram2018.pdf Radosław Bernaciak748 kB502017-10-20 10:51
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Protokól z konsultacji.pdf)Protokól z konsultacji.pdf Radosław Bernaciak741 kB1122016-12-13 09:41
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieZamieszczono
Pobierz plik (Formularz.pdf)Formularz.pdf Radosław Bernaciak551 kB1032016-11-21 13:50
Pobierz plik (Ogłoszenie.pdf)Ogłoszenie.pdf Radosław Bernaciak867 kB1002016-11-21 13:49
Pobierz plik (PRogram.pdf)PRogram.pdf Radosław Bernaciak432 kB1852016-11-21 13:50

Wójt Gminy Rzeczyca przedkłada do publicznej konsultacji projekt „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok Gminy Rzeczyca”.
Projekt jest udostępniony na stronie internetowej Urzędu Gminy Rzeczyca www.rzeczyca w zakładce ,, Projekty do konsultacji społecznych ” w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.rzeczyca w zakładce „Organizacje pożytku publicznego –konsultacje”, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu.
Zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Rzeczyca , bądź na rzecz jej mieszkańców o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239):
do zapoznania się z projektem programu oraz do zgłaszania ewentualnych uwag i opinii do Urzędu Gminy w Rzeczycy na załączonym formularzu
- drogą elektroniczną, na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do dnia 12 grudnia 2016r.,
- pocztą tradycyjną na adres Urząd Gminy w Rzeczycy ul. Tomaszowska 2, 97-220 Rzeczyca z dopiskiem na kopercie ,, Konsultacje społeczne”.
Przewiduje się jedynie konsultacje w/w. formach.
Termin rozpoczęcia konsultacji - 22 listopada 2016 r.
Termin zakończenia konsultacji - 12 grudnia 2016 r.
Uzasadnienie:
Obowiązek konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i z nimi zrównanymi w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wynika z art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.).
W związku z powyższym konsultowaniu podlega również „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Gminy Rzeczyca”.
Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Bożena Burchart – Inspektor .
Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organu gminy.
Rzeczyca ,dnia 21 .11.2016

Wójt Gminy Rzeczyca
/-/ Marek Kaźmierczyk

Podkategorie