Drukuj

KOMUNIKAT

Uprzejmie informuję, że dnia  21  września 2020r. (poniedziałek)  o godz. 20:00

w  Gminnym Ośrodku Kultury  w Rzeczycy

odbędzie się XXI Nadzwyczajna  Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

 

Porządek obrad:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloleteniej prognozy finansowej
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2020 rok.
  5. Wolne wnioski.
  6. Zamknięcie obrad XXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rzeczyca.

                                                     

 Przewodniczący Rady Gminy

 Leszek Kosiacki

 

 

 

Transmisja obrad Rady Gminy Rzeczyca oraz archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Gminy udostępnione będą na stronie internetowej: www.rzeczyca.pl zakładka Transmisja obrad Rady Gminy.

 

 

Nadrzędna kategoria: Urząd Gminy
Odsłony: 7